یك بچه كوچیك بداخلاقی بود. پدرش به او یك كیسه پر از میخ و یك چكش داد و گفت هر وقت عصبانی شدی، یك میخ به دیوار روبرو بكوب.
روز اول پسرك مجبور شد 37 میخ به دیوار روبرو بكوبد...

یكی بود یكی نبود

یك بچه كوچیك بداخلاقی بود. پدرش به او یك كیسه پر از میخ و یك چكش داد و گفت هر وقت عصبانی شدی، یك میخ به دیوار روبرو بكوب.
روز اول پسرك مجبور شد 37 میخ به دیوار روبرو بكوبد. در روزها و هفته ها ی بعد كه پسرك توانست خلق و خوی خود را كنترل كند و كم تر عصبانی شود، تعداد میخ هایی كه به دیوار كوفته بود رفته رفته كمتر شد. پسرك متوجه شد كه آسان تر آنست كه عصبانی شدن خودش را كنترل كند تا آن كه میخها را در دیوار سخت بكوبد.
بالاخره به این ترتیب روزی رسید كه پسرك دیگر عادت عصبانی شدن را ترك كرده بود و موضوع را به پدرش یادآوری كرد. پدر به او پیشنهاد كرد كه حالا به ازا هر روزی كه عصبانی نشود، یكی از میخ هایی را كه در طول مدت گذشته به دیوار كوبیده بوده است را از دیوار بیرون بكشد.
روزها گذشت تا بالاخره یك روز پسر جوان به پدرش رو كرد و گفت همه میخ ها را از دیوار درآورده است. پدر، دست پسرش را گرفت و به آن طرف دیواری كه میخها بر روی آن كوبیده شده و سپس درآورده بود، برد.
پدر رو به پسر كرد و گفت: "دستت درد نكند، كار خوبی انجام دادی ولی به سوراخ هایی كه در دیوار به وجود آورده ای نگاه كن !!این دیوار دیگر هیچ وقت دیوار قبلی نخواهد بود.
پسرم وقتی تو در حال عصبانیت چیزی را می گویی مانند میخی است كه بر دیوار دل طرف مقابل می كوبی. تو می توانی چاقویی را به شخصی بزنی و آن را درآوری، مهم نیست تو چند مرتبه به شخص روبرو خواهی گفت معذرت می خواهم كه آن كار را كرده ام، زخم چاقو كماكان بر بدن شخص روبرو خواهد ماند. یك زخم فیزیكی به همان بدی یك زخم شفاهی است.
دوست ها واقعاً جواهر های كمیابی هستند، آن ها می توانند تو را بخندانند و تو را تشویق به دستیابی به موفقیت نمایند. آن ها گوش جان به تو می سپارند و انتظار احترام متقابل دارند و آن ها همیشه مایل هستند قلبشان را به روی ما بگشایند. این هفته، هفته دوستیابی ملی است، به دوستانتان نشان دهید چقدر برای آن ها ارزش قائل هستید.
یك نسخه از این نوشته را برای هركسی كه او را بعنوان دوست می شناسید بفرستید، حتی اگر آن ها را برای دوستی كه خودش این متن را برای شما فرستاده است، بفرستید. اگر مجدداً این متن به خودتان بازگشت، به معنای آن است كه شما در یك دایره ای از دوستان خوب قرار گرفته اید! شما دوست من هستید و من به شما افتخار می كنم.

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 مهر 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()