شهید همیشه زنده است و دارای حیات طیبه و پاک می باشد

)گمان نکنید شهیدان در راه خدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند) ترجمه آیه قرآن

اگر می خواهید شما هم همیشه زنده باشید این آیه را با دقت گوش دهید

راه شهید شدن در این زمان

شهید همیشه زنده است و دارای حیات طیبه و پاک می باشد

(گمان نکنید شهیدان در راه خدا مرده اند بلکه زنده اند و نزد خدا روزی می خورند) ترجمه آیه قرآن

اگر می خواهید شما هم همیشه زنده باشید این آیه را با دقت گوش دهید

(من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة) سوره نحل٩٧

هرکس از مرد یا زن عمل صالح انجام دهد در حالی که ایمان به خدا دارد خداوند حیات طیبه و پاک به او می دهد.

پس حالا که جنگی در کار نیست ما باید با ایمان و عمل خیر خود بدون جنگ شهید باشیم

نوشته شده در تاریخ جمعه 17 مهر 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()