گر نداری تو دمی خوش در دعا
رو دعا میخواه ز ِ اخوان صفا
بهر این فرمود با موسی خدا
وقت حاجت خواستن اندر دعا ...
کی کلیم-الله زمن میجو پناه
با دهانی که نکردی تو گناه
گفت موسی من ندارم آن دهان
گفت مارا از دهان غیر خوان
آنچنان کن که دهان ها مر تو را
شام ها و روز ها آرد دعا
از دهان غیر کی کردی گناه ... ؟
از دهان غیر برخوان ... کی اله
آن دهانی که نکردستی گناه
آن دهان غیر باشد ... عذر خواه
یا دهان خویشتن را پاک کن ...
روح خود را چابک و چالاک کن
ذکر حق پاکست ... چون پاکی رسید
رخت بر بندد برون آید پلید
می‌گریزند دیوها از دیوها
شب گریزد چون بر افروزد ضیا
چون در آمد نام پاک اندر دهان
نی پلیدی ماندو نی اندوه آن

  • برچسب ها: دعا،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 مهر 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()