۱پسر بودن یعنی برو چند تا نون بخر

۲پسر بودن یعنی هی شماره دادن و هی منتظر زنگ بودن

۳پسر بودن یعنی بد و بیراه گفتن به دخترایی كه تحویلشون نمی گیرن

۴پسر بودن یعنی كادو خریدن برا

۵پسر بودن یعنی جدیدا زیر ابرو برداشتن و پنكك زدن

۶پسر بودن یعنی تا كی مفت خوری می كنی

۷پسر بودن یعنی پس كی دفتر چه آماده به خدمت میگیری

۸پسر بودن یعنی به زور سیكل داشتن

۹پسر بودن یعنی بابا پس كی میری برام خواستگاری

۱۰پسر بودن یعنی مثل خر حمالی كردن

۱۱پسر بودن یعنی جوراباتو در بیار حالم به هم خورد

۱۲پسربودن یعنی چرا كار نمیكنی جون بكن دیگه

۱۳پسر بودن یعنی ببخشین ماشین و خونه هم دارین كه

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388    | توسط: ElHaM No1    |    | نظرات()